GPS tracker TK-102B (čínský klon)

O trackerumxaxfcvczem13netyxmlega

Koupil jsem z Číny z ebay nějaký klon GPS trackeru TK102-2 a zkusil co vše umí a co ne.

Tracker vypadá jako v ČR prodávaný TK120-2 (někde uváděný jako TK102B) s jediným rozdílem, tento má slot na mikro sd kartu.

Jakmile tracker nabijete, vložíte do něj SIM kartu (která má deaktivovaný PIN), zapnete a tracker je připraven. Pokud jste venku automaticky vyhledá GPS polohu dle satelitů.

Po zavolání na telefonní číslo SIMkarty vám zpět přijde SMSka s polohou. Volání na tracker 2x zazvoní a pak volání „típne“, tím zjistíte, že je tracke zapnutý. Pokud není, tak se vám ohlásí známá hláška operátora „s volaným se nelze spojit“

Když se připojí k PC, tak se tracker vypne a nejde nijak zapnout. Toto naplatí, když je zapojený na nabíječce.

Tracker nemá standardní USB mikro ani nano port. Zkoušel jsem všemožné USB co mám,ale všechny byly jiné. Vypadá to na proprietární konektor, což může znesnadnit případnou výrobu vlastního kabelu.

Link na podobné klony | Manuál

GPS tracker jsem koupil ze 2 důvodů. Chtěl jsem mít na modelu nějakou možnost vyhledání v případě pádu do neznáma. A za druhé jsem chtěl nějaký tracker, co zachovává historii letu. Toho se mi zatím nepodařilo docílit. Více info v příkazech.

Odeslaní polohy funguje spolehlivě, stačí na tracker zavolat, tracker asi po 3 zazvonění ukončí zvonění a odešle zpět SMS s polohou.

Zjistil jsem že tracker nejde vypnout. Musím ho vždy otevřít a vyndat baterii. Mezi baterii a kryt jsem vložil pár papírků, abych omezil vůli baterie a vždy mám tracker převázaný gumičkou, aby se zvýšila odolnost.

Asi nejlepší by bylo používat tracker v online modu,ale znamená to platit stále internet…Pokud používáte tracker na SMS – zavolání, tak riskujete, že s modelem praštíte a tracker už neodpoví.

Do trackeru se dává micro sd karta, na které jsem zatím nenašel žádný log. V návodech se píše, že tracker uchovává data pouze, když nemá GPRS připojení. Zkoušel jsem mít GPRS vypnuté a stejně nic. Mimo signal GPRS jsem nezkoušel jít.

Vyzkoušené příkazy

Příkazy, které jsem ověřil, že fungují:

Po zavolání příklad SMSky s polohou:
lat:49.95232 long:14.70875 speed:000.1
T:09/22/16 14:58
http://maps.google.com/maps?f=q&q=49.95232,14.70875&z=16

begin[password] – přesně nevím k čemu to je, ale pravděpodobně to resetuje celý tracker…
odpověď: begin ok!

apn[password] NÁZEV_APN – nastaví pro GPRS mód název APN server, který vám sdělí váš operátor. např pro O2: apn123456 internet

adminip[password] IP_ADRESA PORT – nastaví ip adresu a port pro GPRS odesílání dat. IP adresa musí být ve formátu IP4, tedy čtyři tříciferná čísla oddělené tečkou..např. adminip123456 80.159.1.255 9999.

gprs[password] – přepne tracker do online módu, tedy tracker neodesílá SMSky, ale data na server

sms[password] – přepne tracker do SMS módu (opak gprs módu)

tXXXsYYYn[password] – zapne automatické odesílání polohy buď SMSkou nebo na server. XXX je čas ve vteřinách, minimum je 20 (020) vteřin, YYY je počet zaslaných dat, lze nahradit ***, což znamená neomezeně. příklad: t020s****n123456

saveXXXsYYYn[password] – tento příkaz je pro mě záhadný, pokud je v trackeru vložena microSD karta, tak tracker odpoví „save ok!“, ale na kartě nic není. Pokud karta v trackeru není, tak odpoví save fail, No T Card!. Ale nikdy jsem nic na kartě nenašel, což bylo pro velké zklamání..

imei[password] – zašle na SMS IMEI sim karty

monitor[password] – přepne do řežimu monitor a myslím, že po zavolání lze poslouchat okolí trackeru

tracker[password] – opak příkazu monitor, tedy přepne do trackovacího módu, kdy po zavolání se zašle SMSka s polohou  (nemám úplně vyzkoušené)

nomove[password] – zašle SMS v případě pohybu (nemám úplně vyzkoušené)

check[password] – zpráva o stavu trackeru, důležité např pro zjištění stavu baterie.
příklad odpovědi: GSM: 089% GPS: OK GPRS: ON BATTERY: 066%

V případě, že máte autorizované číslo (10x zavolat na tracker). tak v případě docházející baterie přijde SMSka:
Low Battery!
lat:49.95234 long:14.70883 speed:004.8
T:09/22/16 14:33
http://maps.google.com/maps?f=q&q=49.95234,14.70883&z=16

Připojení trackeru na stránky GPS-trace.com

Stránky GPS-trace.com umožňují zdarma sledovat tento (a mnoho jiných) trackerů na mapě. Dost jsem se s tím potrápil, než jsem zjistil jak to nastavit.

Myslel jsem, že mám tracker TK-102 a tak jsem tento typ zkusil nastavit, ale žádná reakce stránek. Pak jsem zjistil, že je tam „testovací“ stránka, která identifikuje typy trackerů. Takže je třeba nastavit IP adresu „193.193.165.167“ a zkoušet porty příslušných podobných zařízení. Stránka se každých 10s obnovuje a vy v seznamu hledáte dle části IMEI řádek s Vaším zařízením. V tom řádku pak uvidíte přesně typ trackeru, který je třeba nastavit a v jejich seznamu i příslušný port. Pak zaregistrujete zařízení ve vašem profilu. Opět pozor, pište jen tu část IMEI, která byla vidět na validační stránce. Tracker totiž nevysílá celé IMEI,ale pouze část.

Typ trackeru podle GPS-trace.com: IB-GT102

Tedy nastavení trackeru: adminip[password] 193.193.165.166 20504
Nastavení zařízení v GPS-trace.com: IB-GT102, IMEI: pouze 12 znaků

Vlastní server pro tracker

Zkoušel jsem i rozchodit vlastní server na příjem zpráv, ale není to jednoduché. Musíte mít vlastní počítač s veřejnou IP adresou a na tomto počítači otevřít libovolný port, na kterém bude naslouchat nějaký jednoduchý TCP listener.
Příklad takového prográmku pro .Net C#:

private void Test()
{
 
	TcpListener server = new TcpListener(IPAddress.Parse("111.111.111.1111"), 1111);
	server.Start();
 
	Byte[] bytes = new Byte[256];
	try
	{
		while (true)
		{
			TcpClient client = server.AcceptTcpClient();
			NetworkStream stream = client.GetStream();
 
			int i;
			while ((i = stream.Read(bytes, 0, bytes.Length)) != 0)
			{
				string data = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, i);
				byte[] msg = new byte[] { };
				stream.Write(msg, 0, msg.Length);
			}
			client.Close();
		}
	}
	finally
	{
		server.Stop();
	}
}
Data z trackeru a jejich zpracování

Ukázka dat co tracker posílá:5003.1879N

(087072298221BR00161102A5003.1879N01425.5312E006.11327080.000000000000L00000000)
počet znaků popis formát příklad
12 IMEI číslo 123456789123
4 nějaký kód 2 písmena + 2 čísla BR00
6 datum yyMMdd (rok-měsíc-den) 161125
1 příznak platnosti dat GPS A – platný V – neplatný A
10 zeměpisná výška (latitude) DDMM.MMMMN (stupně minuty na 4 desetiny N – north S – south) 5003.1879N
11 zeměpisná délka (longitude) DDDMM.MMMME (stupně minuty na 4 desetiny E – east E – west) 01425.5312E
5 rychlost v km/h 3 celé čísla tečka a jedna desetina 020.1
6 čas HHmm (hodiny minuty) 2359
2-5 pravděpodobně výška s proměnlivým počtem znaků v metrech nad mořem číslo s s jednou desetinnou (oddělovač tečka) 99.5 nebo 354.5
17 posledních 17 znaků nevím 8 čísel „L“ 8 čísel zatím vždy 00000000L00000000

Regulární výraz pro rozparsování s pojmenovanými skupinami:

"(?<IMEI>.{12})" + 
"(?<X0>.{4})" + 
"(?<GPSDATE>\d{6})" + 
"(?<VALID>[VA])" +
"(?<LATITUDE1>\d{2})(?<LATITUDE2>\d{2}\.\d{4})(?<LATITUDE3>N|S)" +
"(?<LONGITUDE1>\d{3})(?<LONGITUDE2>\d{2}\.\d{4})(?<LONGITUDE3>E|W)" +
"(?<SPEED>\d{3}\.\d{1})" +
"(?<GPSTIME>\d{6})" +
"(?<ALTITUDE>.+)" +
"(?<X3>\d{8}[A-Z]\d{8})"